सबैलाई नमस्कार। नेपालमा सेयर खरिद गर्न बैंकमा जग्गा धितो राखेर कर्जा लिने प्रकृया के कस्तो रहेको छ? कति सम्म कर्जा लिन पाइन्छ र ब्याज कति पर्न जान्छ र कति अवधिमा तिर्नु पर्ने हुन्छ? कृपया कोही यस सम्बन्धमा जानकार हुनुहुन्छ भने अवगत गराइदिनुहोस न है।

More at: r/NepalStock by terabytegygabite

Leave a Reply

Your email address will not be published.


You May Also Like

Nepal Vs India on Stock Exchange. Memetainment.

Nepal Vs India on Stock Exchange. Memetainment. More at: r/NepalStock by duck_student

Any good facebook page that regularly posts news/articles about stock trading/investing/world markets?

. More at: r/NepalStock by [deleted]

Nepse Share Calculator Nepal – Buy, Sell, Average Price Calculator in Nepal

Created Simple web-based Nepse Share Calculator, where you can calculate Buy/SELL Amount.…

Buy NEPSE Domain. nepalstock.com expired ?

Buy NEPSE Domain. nepalstock.com expired ? More at: r/NepalStock by Yikings-654points

Need of another Stock Exchange in Nepal and its relevance?

SEBON made it public that it was speeding up the process of…